You don't have javascript enabled. Good luck with that.
اخبار
معرفي برند”INFEX”، آغاز مراحل اطلاع رساني و ثبت نام نمايشگاه

معرفی برند”INFEX”، آغاز مراحل اطلاع رسانی و ثبت نام نمایشگاه از ابتدای خرداد ماه جاری، و همچنین توسعه زیرمجموعه های نمایشگاه در بخش های فرآوری، بسته بندی، محصولات و خدمات، نشان از عزم جدی نمایشگاه اصفهان برای ایجاد یک ابزار قدرتمند بازاریابی و توسعه فروش در حوزه محصولات صنایع غذایی و کشاورزی کشور دارد. همین امر سبب شده است تا شرکت های داخلی و به ویژه برندهای بین المللی از هم اکنون برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کنند.

1395/04/13