You don't have javascript enabled. Good luck with that.

درباره نمايشگاه

 

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان در نظر دارد با تکیه بر پتانسیل بالای این استان در زمینه های مختلف تولید و بازرگانی بویژه در صنایع کشاورزی و غذایی، و همچنین برگزاری چندین دوره نمایشگاههای مختلف در این حوزه، نسبت به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری، بسته بندی، محصولات،خدمات) با عنوانINFEX2017اقدام نماید.

 

تحلیل بازار و مزیتهایINFEX2017

 سهم 20 درصدی محصولات غذایی و کشاورزی از صادرات غیرنفتی و واردات 225 میلیون دلار ماشین آلات صنایع غذایی.

 رتبه اول صنایع غذایی و آشامیدنی در تعداد کارگاههای صنعتی کشور (7/18درصد کارگاههای بیش از 50 کارکن).

 رتبه اول استان اصفهان در ارزش سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی کشور.

 توسعه 17 پروژه برای جذب سرمایه خارجی به ارزش بیش از 290 میلیون یورو در استان اصفهان.

 رتبه اول استان اصفهان در تعداد واحدهای مرغداری گوشتی،و نیز تولید گوشت مرغ،گوشت بوقلمون، جوجه یکروزه، وشیر خام.

 رتبه سوم استان اصفهان در تولید گوشت قرمز، محصولات شترمرغ، سیب، انار، سبزی و صیفی گلخانه ای.

♦ رتبه چهارم استان اصفهان در تولید قارچ خوراکی و عسل.

 


 

 تصاویر دوره قبلی نمایشگاه