You don't have javascript enabled. Good luck with that.
اخبار

همكاري اتاق اكو و حمايت معنوي از سيزدهمين نمايشگاه صنايع غذايي اصفهان

1395/07/29

اقتصاد ایران پس از دو سال رکود با توجه به آمار بانک جهانی به رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 6.7 درصد در سال 2017 پس از تحریم ها خواهد رسید. بخش کشاورزی در ایران با اختصاص حدود 11 درصد از تولید ناخالص داخلی، 23 درصد از جمعیت شاغل  و 15 درصد از درآمد ارز خارجی از صادرات غیر نفتی یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است.

به گزارش سایت اتاق اکو، استان اصفهان در مرکز ایران 6 درصد از کل محصول کشاورزی ایران را تولید می کند. سهم استان در بخش صنعت کشور 4.6 درصد است و با 8500 واحد فعال صنعتی  رتبه اول در بخش سرمایه مؤسسات صنعتی را دارا است. اصفهان همچنین در حال انجام 17 پروژه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI با بالغ بر 290 میلیون یورو بودجه در صنعت کشاورزی و غذایی می باشد.

با در نظر گرفتن مزایای فوق و همچنین تجربه برگزاری 12 دوره نمایشگاه صنایع غذایی، اصفهان اکنون میزبان سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی تحت برند INFEX 2017  از تاریخ 27 تا 30 بهمن ماه سال جاری می باشد.

INFEX 2017 بر آن است تا بخش های مختلف از بسته بندی، پردازش، نگهداری و محصولات مواد غذایی را در فضایی معتبر و قابل اعتماد برای خریداران و سرمایه گذاران تجمیع کند. همچنین این نمایشگاه بستری مناسب برای تولیدکنندگان جهت ورود به بازارهای جهانی در شرایط پساتحریم خواهد بود.

اتاق اکو در فهرست حامیان این نمایشگاه قرار دارد و در اطلاع رسانی نمایشگاه نیز همکاری داشته است.

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت www.isfahanibc.ir رجوع شود.